Fontes de Financiación

 
 

XESGALICIA

 

Entidade xestora de empresas de capital risco galegas, financia o desenrolo empresarialmediante participación temporal eminoritaria no capital social das empresas.

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENISA

 

ENISA é unha empresa pública –dependentedo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo,a través da Dirección Xeral de Industria e daPequena e Mediana Empresa– que, dende1982, participa activamente na financiaciónde proxectos empresariais viables e innovadores.


..

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOPOLE

 

Tecnópole Parque tecnolóxico de Galicia poná túa disposiciòn un servizo de consultoríasobre proxectos susceptibles de recibir axudapública. 

Financiación de proxectos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERKAMI

 

Entidade de financiamento crowdfunding (através de aportacionsindividuais) para proxectos creativos. Dirísexe acreadores independentes que necesitanfinanciamento. 

Vistar a páxina

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITALIZAR EMPRESAS

 

Organización dirixida facilitar o financiamento de proxectos emprendedores e empresarios en proceso de expansión, a través de aportacións privadas.

Visitar a páxina