Varios Universidades

 EDX.ORG
CURSOS GRATUITOS DE TEMATICA VARIADA
COLABORAN UNIVERSIDADES DE PRESTIXIO MUNDIAL
 
 
  MIRIADAX
CURSOS GRATUITOS DE TEMATICA VARIADA
COLABORAN VARIAS UNIVERSIDADES DE PRESTIXIO
 
 
 OPENCOURSEWARE
UNIVERSIDADE CARLOS III DE MADRID
Iniciativa mundial para publicar todo tipo de cursos universitarios.O centro español oferta casi 200 cursos de Economía, Dereito, Enxeñería, Física, Perdiodismo e Humanidades.
 
 
UNED ABIERTA
Cursos universitarios ofertados pola Universidade Nacional a Distancia de España., no requieren ninguna matrícula, son de acceso libre,no exigen pagos y no tienen fecha de inicio y fin.
 
   COURSERA 
 Toma os mellores cursos do mundo, en liña de xeito gratuito.