OFERTA DE EMPREGO PARA 2 PEONS RECOLLIDA LIXO e VOLUMINOSOS PR483C

SE CONVOCA OFERTA DE EMPREGO PARA CUBRIR 2 POSTOS DE PEONS DE RECOLLIDA DE LIXO MEDIANTE OFERTA AO SPEG E EN BASE A AXUDA APROBADA POLA D X DE ADMON LOCAL SEGUNDO RESOLUCION DO EXPEDIENTE PR483C 2020.

BASES DA CONVOCATORIA

As probas de selección se efectuarán o vindeiro luns 27 de xullo ás 9:30 no edificio do Concello de Agolada