Axudas e Subvencións

 

 

IGAPE

Buscador do Instituto Galego de PromociónEconómica   amósa axudas e Subvencións que convocan tanto a nivel estatal  coma autonómico, facilitándoche unha ficha con información clave de cada axuda.

Buscador

060.ES

O punto de información 060 permíteche a buscade axudas de dúas formas:

Consulta a través dos distintos ministerios

  ...

Portal PYME

O portal PYME do Ministerio de Industria, Energíay Turismo, conta cun buscador de axudas para acreación de empresas e financiación PYMEnacional e comunitaria.

Axudas para a creación de empresas

Axudas PYME nacionais

Axudas PYME 

     europeas...

 


Consellería de Economía, Emprego e Industria

Na páxina da Consellería de Economía, Emprego e  Industria podes obter información de todas as axudasconvocadas a nivel autonómico....

Oficinas de apoio ao/a emprendedor/a

Nas  Oficinas de Apoio ao Empregador poden facilitar información acerca das axudas para o autoemprego dependentes da Consellería de Traballo e Benestar, así como doutros servizos do entorno como incubadoras de empresas ou asociacións empresariais....

ICO

O Instituto de Crédito Oficial é un banco público conforma xurídica de entidade empresarial. As súas  funcións son as de   promover actividades económicas que contribuian ao desenvolvemento e mellora da distribución da riqueza. 

Consultar

Buscador de axudas para Cooperativas

O buscador de axudas da rede eusumo, ofrece enlaces as novas e axudas establecidas, e organizadas por orde da súa data de publicación.

Rede Eusumo

Coop57