Facilitadores para emprender

Contar co asesoramento de outras/os emprendedoras/es, coñecer oportunidades de negocio, intercambio de experiencias, ou concursos de ideas son algúns dos facilitadores que podemos e debemos ter presentes á hora de poñer en marcha a nosa idea de negocio

 

 

NETWORKING

No mundo empresarial traballar a rede de contactos é un factor clave para darse a coñecer, atopar oportunidades de colaboración, e sobre todo a prender dos demais. Actualmente organizanse eventos de networking para o tecido empresarial de moi diversa índole, aquí podes consultar algúns dos que máis relevantes.

Lacon Network

Betabeers

Iniciador

Galicia Mobile Developmen

Open your mind

TEDxGalicia

Executivas de Galicia

AJE Galicia

Galicia en Coworking

​First Thuesday

Zinia Desayunos 2.0

Startup Weekend Galicia

Global Entrepreneurship Week

Getting Contacts