BASES PARA CONTRATACION CONCELLO

Novedades

OFERTA DE EMPREGO PARA 2 PEONS RECOLLIDA LIXO e VOLUMINOSOS PR483C

SE CONVOCA OFERTA DE EMPREGO PARA CUBRIR 2 POSTOS DE PEONS DE RECOLLIDA DE LIXO MEDIANTE OFERTA AO SPEG E EN BASE A AXUDA APROBADA POLA D X DE ADMON LOCAL SEGUNDO RESOLUCION DO EXPEDIENTE PR483C 2020. BASES DA CONVOCATORIA As probas de selección se efectuarán o vindeiro luns 27 de xullo ás 9:30 no...
Leer más

OFERTAS DE EMPREGO APROL RURAL 2020

Publicadas as bases para a contratación de persoal con cargo ao programa Aprol Rural 2020 Aprobada a relacion de aspirantes e convocatoria de tribunal para a seleccion Resumo da acta de valoracions e propostas de candidatos á contratación Aprol Rural 2020
Leer más

OFERTAS DE EMPREGO RISGAS 2020

Publicadas as bases para a contratación de 2 persoas perceptoras do Risga e residencia en Agolada. 22/06/2020 Publicada a lista de candidatos aos postos de Risga 2020 e convocatoria ao tribunal  Expdte TR351F 2020 Acta de avaliación de candidatos e proposta de contratación
Leer más