BASES PARA CONTRATACION CONCELLO

Novedades

PLAN CONCELLOS 2021- PUBLICIDADE E BASES PARA AS CONTRATACIONS

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 16 TRABALLADORES COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA AO ABEIRO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2021- (BOP núm. 1, do...
Leer más

2020 CERRADA--- OFERTAS DE EMPREGO APROL RURAL 2020

Publicadas as bases para a contratación de persoal con cargo ao programa Aprol Rural 2020 Aprobada a relacion de aspirantes e convocatoria de tribunal para a seleccion Resumo da acta de valoracions e propostas de candidatos á contratación Aprol Rural 2020
Leer más

2020 CERRADA---OFERTAS DE EMPREGO RISGAS 2020

Publicadas as bases para a contratación de 2 persoas perceptoras do Risga e residencia en Agolada. 22/06/2020 Publicada a lista de candidatos aos postos de Risga 2020 e convocatoria ao tribunal  Expdte TR351F 2020 Acta de avaliación de candidatos e proposta de contratación
Leer más