APROL RURAL TR351G 2020

Bases para a contratación 22/06/2020

RISGAS TR351F 2020

Bases para  contratación 22/06/2020

 

PLAN CONCELLOS 2.020 DEPUTACIÓN de PONTEVEDRA

12 /03/2020

O Concello de Agolada ven de presentar a súa proposta para o denominado Plan Concellos na súa liña 3, onde se prevé a contrataciónde 14 operarios para cubrir un período de tempo de 76 meses.

 

02/04/2020

A Deputación Provincial de Pontevedra ven de aprobar e comunicar ao Concello de Agolada a relación de actuacións previstas dentro da Liña 3 do Plan Concellos 2020.  Entre elas se atopan a contratación de 

POSTO

Nº Postos

DURACIÓN DOS CONTRATOS

XORNADA

ESPECIAL

PROFESIONAIS PROTECCION MEDIOAMBIENTE

2

8

COMPLETA

NON

CONSERJE

1

3

MEDIA

SÍ DISCAPACITADOS

PAVIMENTADORES

4

6

COMPLETA

NON

POCEIROS REDES DE SANEAMENTO

3

8

COMPLETA

NON

ORDENANZA

1

3

MEDIA

SÍ DISCAPACITADOS

PEONS BARREDORES

3

3

COMPLETA

NON

14/04/2020

Presentadas ofertas de emprego parav a selñección de 2 Profesionais de Medio Ambiente, 3 Poceiros en redes de saneamento e 3 pavimentadores.

22/23/24 04 /2020

Entrevistas de selección ao persoal remitido dende o servizo público de emprego- Oficina de Lalín

01/05/2020

Efectuadas as correspondentes entrevistas  e unha vez vistas as casuísticas dos candidatos segundo as bases da Deputación Provincial de Pontevedra, se procedeu a ordear a contratación e alta do persoal seleccionado.

Os contratos asinados de 8 e 6 meses, se extenderán dende o 01/05/2020 ate o 31/12/2020 e o 30/10/2020 atendendo sempre aos requisitos establecidos nas bases de aprobación do citado Plan concellos Liña 3 que obrigan a rematar os mesmos antes do final de ano.

 

 

 

Boletins Emprego

OFERTAS CORREOS 2020

RESUMEN AUXILIAR DE CLASIFICACIÓN Y REPARTO 2020.pdf Plazas y ámbito de las plazas: ▪ 3421 Plazas para la convocatoria conjunta de Correos OPE 2018-2020. ▪ Ámbito Provincial. Procedimiento de selección: ▪ Concurso – Oposición Libre. Tipo de puesto de trabajo ▪ Grupo profesional IV (Reparto y...
Leer más