FERRAMENTAS PARA EMPRENDE

 
 
 
 
 

Portal CREA TU EMPRESA

Neste portal do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo contas 

cunha guia para a elección da forma xurídica, información para 

os trámites de constitución e posta en marcha e outros 

instrumentos de apoio e para a creación de empresas por internet.

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Empresa

A DGiPYME pon á túa disposición unha aplicación para analizar

 a viavilidade da túa empresa, así como diversas ferramentas e

 documentación de utilidade para a materialización do plan de empresa.

 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus jóvenes emprendedres.

É un programa que facilita ás/aos emprendedoras/es noveles

 e á mocidade que quere crear unha empresa, a oportunidade 

de aprender de empresarias/os experimentadas/os de outros paises.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plataforma de apoio ao emprendedor/a.

A xunta de Castilla e León creou una plataforma 

de apoio ás persoas emprendedoras a través de 

diversas ferramentas que che axudarán a analiza

r o teu perfil demprendedor, deseñar o teu plan 

de empresa, así como un banco de ideas ou

 liñas de axudas para a túa empresa.

 
 
 
 
 
 
 
 

Da idea ao Negocio

Trámites para a posta en marcha ?   

  Forma xurídica máis conveniente ?    

   Viabilidade do negocio ?        

  Tipos de axudas ?...

 
 
 
 
 
 
 
 

Asesoría Virtual para Cooperativistas

 

Neste espazo atoparemos unha asesora virtual que nos

 irá guiando para solventar calesquera dúbidas a ter en

 conta a hora de xestionar procesos relacionados ao 

cooperativismo como actividade empresarial .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratexia de emprendemento xuvenil

Na páxina do Ministerio de Emprego e Seguridade Social 

podense consulta as 100 medidas para o emprego, dentro

 das cales salientamos as emprego autónomo .